امروز: شنبه، 27 مرداد 1397

چاپ پرچم

12/1 1396

سرود ملی استونی را بشنوید :


فارسی
استونیایی

میهن من، خوشی من، خرمی من

میهن من، خوشی من، خرمی من
به زیبایی تو،
هیچ‌گاه نخواهم یافت
در پهنه این گیتی پهناور
جایی که چنین برای من
عزیز باشد، ای میهن من!

مرا به دنیا آوردی
و پروراندی
همیشه سپاسدار توام
و پایبند تو، تا جان در تن دارم
ای میهن گرامی‌ام
تو بهر من عزیزترینی

خدا نگهبانت باد
میهن ارجمند من
ایزد پشت و پناهت باد
و در هر کار و کوشش‌ات
تو را سخاوتمندانه متبرک داراد
ای میهن گرانسنگ من!

Mu isamaa, mu õnn ja rõõm

Mu isamaa, mu õnn ja rõõm,
kui kaunis oled sa!
Ei leia mina iial teal
see suure, laia ilma peal,
mis mul nii armas oleks ka,
kui sa, mu isamaa!

Sa oled mind ju sünnitand
ja üles kasvatand;
sind tänan mina alati
ja jään sull' truuiks surmani,
mul kõige armsam oled sa,
mu kallis isamaa!

Su üle Jumal valvaku
mu armas isamaa!
Ta olgu sinu kaitseja
ja võtku rohkest õnnista,
mis iial ette võtad sa,
mu kallis isamaa!

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود